januari 15th, 2011

...now browsing by day

 

15 januari 1941

zaterdag, januari 15th, 2011

Van oorlogshandelingen of -geweld is de afgeloopen nacht niets gehoord.

De sneeuw ligt in de morgen ongeveer 20 a 25 cm dik, terwijl de sneeuw omtrent de middaguren met nog enkele centimeters dikte wordt belegd.

Van het Fonds van Bijz. Nooden te den Haag ontving ik een beschikking op mijn aanvraag voort A. v. Gils, koster-doodgraver te Zevenb. Hoek, wiens pand, waarin hij een beklante sigarenwinkel had, op 11 mei 1940 is verwoest en waardoor hij ongeveer F 8,- per week inkomsten mist. Hij heeft volgens eigen opgave F 19,- per week als koster en F3,50 inkomsten van een zoon, tezamen F 21,50 [sic!] waartegen over staat huishuur en fondsen ten bedrage van F 4,05 blijft netto thans F 17,45 per week. Voor hem heb ik overbruggingssteun gevraagd van F 8,- per week welke heden werd toegezegd en ik aan v. Gils gedurende 13 weken dit bedrag zijnde totaal F 104,- kan uitkeeren.

Overdag hebben boven Zevenbergen een paar vliegtuigen gevlogen.

Share
Freelance PHP Developer