januari 17th, 2011

...now browsing by day

 

17 januari 1941

maandag, januari 17th, 2011

De nacht was zeer kalm. Nu en dan valt er nog sneeuw bij zoodat de wegen bijna onbegaan- en onbereidbaar zijn. Heden deed ik door den omroeper bekend maken dat de sneeuw van trottoirs moet geruim zijn voor 14 uur en zand of asch daarop moet gestrooid worden, waaraan de meeste ingezetenen voldaan hebben. In den namiddag zijn ’n paar vliegtuigen gezien, kennelijk van Duitsche nationaliteit.

In de avonduren zijn er verschillende jongelui op straat die zich niet ontzien om Duitsche militairen met sneeuwballen te bekogelen, wat reeds eerder door kleinere jongens en meisjes geschiedde en waarop zij meestal reageerden door eveneens met sneeuwballen terug te gooien. Nu echter grootere jongens en meisjes ook fietsende militairen gooien worden sommigen kwaad en heb ik de politie gelast streng op te treden tegen het verbod van gooien met sneeuwballen in het algemeen.

Hoe schaarsch de burgers soms in hun levensmiddelen zitten moge blijken dat clandestien voor vet spek zoo genaamd zijspek gaarne F 2,- en meer per pond wordt betaald en voor gerookte varkensham tot F 3,- per pond. Vooral de vet voorraad of de hoeveelheid vet die op bonnen is te verkrijgen is niet toereikend om inde vetbehoeft te voorzien.

Onder alle moeilijke omstandigheden komen nu en dan vermakelijke dingen voor. Zoo hoorde ik heden te Zevenb. Hoek vertellen door een zeer betrouwbaar ingezetene, dat een Duitsch militair, die eerder te Zevenb. Hoek was ingekwartierd en daar kennis heeft gekregen met een meisje terwijl hij nu te Beek bij Breda gelegerd is, op zondagen naar Zevenb. Hoek terug komt om zijn meisje te bezoeken. Terwijl deze militair zondag voor ’n week in een café ter plaatse vertoefde hebben enkele jonge mannen van Zevenb. Hoek den militair in de maling genomen en hem uiteindelijk midden op het biljart doen zitting nemen waarna hij moet roepen ‘Leve de Koningin’ waaraan hij noodgedwongen misschien gevolg heeft gegeven. Door mij is de plaatselijke politie opgedragen naar een en ander onderzoek in te stellen en zal ik bij bevinding van de juistheid van het bovenstaande, nader overwegen wat gedaan moet worden om te voorkomen dat vechtpartijen ontstaan of beleediging van de Duitsche Weermacht.

Share
Freelance PHP Developer