januari 18th, 2011

...now browsing by day

 

18 januari 1941

dinsdag, januari 18th, 2011

Bij blijvend vriezend en koud weer is er geen actie in de lucht door om in de nacht van 17 – 18 jan. gehoord.

De wegen zijn bijna niet berijdbaar vanwege de dikke laag sneeuw die met sneeuwploegen slechts gedeeltelijk is verwijderd kunnen worden en toch nog in flinke ruggen naar de bermen is geschoven.

Met den directeur van het gasbedrijf ben ik heden naar den ortskommandant geweest om te klagen over het enorme gasverbruik door de militairen in de door hen ingenomen gebouwen, als lokalen in de meisjesschool in de Doelstraat, het parochiehuis, het gedeelte in de jongensschool op de Markt, in het vereenigingslokaal ‘de Eendracht’ en de protestantsche bewaarschool. In alle gebouwen is gasverwarming en er wordt dag en nacht de kachels gebrand veelal met open ramen en deuren, ook al is er niets te doen en geen man aanwezig, hetgeen er toe moet leiden zegt de directeur dat het beschikbare gas uit de beschikbaar gestelde steenkolen nog verder gerantsoeneerd zal moeten worden. Door de 200 hier gelegerde militairen is in december 1940 15% van het totaal verbruikte gas verbruikt, zijnde ruimt 15700 m3 a 4 cent of ruim voor F 600,-. De kommandant beloofde hierin de hand te zullen nemen en na te zullen gaan waar bezuinigd kan worden.

Via de arbeidsbeurs bereikte mij de mededeeling dat alle werklooze bouwvakarbeiders a.s. maandag naar Venlo moeten vertrekken om daar werkzaam te zijn op het in aanbouw zijnde vliegveld. Zij moeten in voorschot van de gemeente F 3,- reisgeld ontvangen welke door de arbeidsbeurs te Venlo worden terugbetaald. Bij onwerkbaar weer ontvangen zij te Venlo 70% van het dagloon. Die metselaars, zes hier in de gemeente te werk waren gesteld bij aanbouw van de 28 arbeiderswoningen kunnen, zoodra het werk kan worden hervat, naar hun werk terug komen.

Heden betaalde ik aan A. Huijbrechts te Zevenb. Hoek, omtrent wiens schade een en ander reeds eerder is vermeld, F 10.000,- in voorschot op zijn tegoed.

Share
Freelance PHP Developer