januari 19th, 2011

...now browsing by day

 

19 januari 1941

woensdag, januari 19th, 2011

De avond en laatste nacht was al even rustig als eenige andere waarin geen enkele oorlogshandeling wordt gehoord of gezien. Mogelijk dat de sneeuwjacht in de voornacht en de in den nanacht ingetreden dooi daarop van invloed zijn geweest.

Heden middag is het geluid der vliegtuigmotoren wederom geregeld te hooren en is nu en dan een enkel vliegtuig ook te zien.

Tot de vaste gewoonten in iedere woning behoort des avonds het aanbrengen van de schermen achter alle glas waardoor licht naar buiten straalt. Draaide men vroeger, zonder meer de knop van de schakelaar en ging daarop de lamp(en) aan, thans wordt steeds gezegd ‘het breng de verduisteringsschermen aan, dan kunnen we licht maken hetgeen thans omtrent 18 uur plaats heeft.

Heden zondag ontving ik van het departement van Sociale Zaken een expres schrijven, houdende de mededeeling dat, indien de kosten van sneeuwruimen voor de gemeente op financiele moeilijkheden zou stuiten zulks dan kan geschiedde als onder werk in werkverruiming en het Rijk in de kosten eenzelfde subsidie geeft. Nog heden heb ik last gegeven om morgen te 9 uur met ca. 25 werkloozen te beginnen met het ruimen van sneeuw waar deze het meest het verkeer bemoeilijkt.

Share
Freelance PHP Developer