januari 30th, 2011

...now browsing by day

 

30 januari 1941

zondag, januari 30th, 2011

Bij koud en vriezend weer, zijn toch ook laat in den avond en ook heden nacht nog enkele vliegtuigen gehoord, hoewel zéér weinig.

Verlangend zien de inwooners uit naar het lengen der dagen aangezien het s-morgens vooral lastig is om in ’t donker te loopen en tot 9.30 uur nu nog, met licht aan te moeten werken. Ook overdag zijn slechts nu en dan enkele vliegtuigen waargenomen.

Van de Stichting Noord-Brabant 1940 ontving ik voor doorzending beschikkingen inzake verleende credieten. Zoo werd aan kapper Giesbergen die zijn bedrijf voortzet in het verlaten kantoor der R’damsche Bank in de Kerkstraat, een crediet verleend van F 1000,- en aan N. Kerpel die zijn schoenenzaak en reparatie in beoefent in een woonarkje, gelegen in de haven aan de Zuidhavenkant een verhoogd crediet van F 600,- tot F 1050,- alles onder de bekende voorwaarden van rente en aflossing.

Gisteren en heden heb ik besprekingen gevoerd met de leden der werkgemeenschap voor de Winterhulp en de daaruit naar voren gekomen collectanten. Na mijne uiteenzettingen omtrent doel en werkwijze van Winterhulp meen ik te mogen constateeren, dat veel vooroordeelen zijn weggenomen. Persoonlijk zal ik een wijk voor mijn rekening nemen om te collecteeren en wel de Markt.

Share
Freelance PHP Developer