maart 4th, 2011

...now browsing by day

 

4 maart 1941

vrijdag, maart 4th, 2011

De afgeloopen nacht was bij heldere lucht, bijzonder druk in de lucht. Het rapport van de torenwacht L.D. is, met twee bladzijden, vol geschreven omtrent overtrekkende vliegtuigen, zoeklichten, afweergeschut, lichtparachutes in de richting Terheijden en Etten, alsmede explosies in de richting Rotterdam. Een en ander was voor mij verontrustend. Om 2.30 uur heden nacht hoorde ik nog een vliegtuig boven mijn woning. Onder zulke omstandigheden is het moeilijk om behoorlijke nachtrust te genieten.
Heden gaat van mij de volgende aanschrijving uit, gericht aan Z.E. Heeren pastoors en Wel. Eerw. Heeren predikanten in Zevenbergen. Onderwerp: Vordering medewerking Luchtbescherming.
Bij een gehouden bespreking met den terrutaal inspecteur van de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen werd ik aangespoord maatregelen te treffen c.q. voor te schrijven ten aanzien van gebouwen lokalen waarin veel menschen plegen samen te komen o.a. kerken.
Het is daarom dat ik op grond van artikel 12 der wet betreffende bescherming tegen luchtaanvallen ten aanzien van het onder u staande kerkgebouw in deze gemeente medewerking van u vorder in dier voege dat
1e alle deuren ten diensten kerkgangers naar buiten moetene draaien;
2e deze deuren, bij eerste poging daartoe door de aanwezigen kunnen worden geopend zonder dat daarvoor een sleutel moet worden gebruikt;
3e geen stoelen, banken of andere plaatsen mogen aanwezig zijn of gebruikt worden in de gangen welke normaliter als zoodanig zijn aangewezen;
4e onafhankelijk van de verlichting, welke op het normaal zijn aangestoken gedurende den tijd dat verplichte verduisteringsmaatregelen zijn voorgeschreven, in bedrijfsvaardigen aanwezig moet zijn en blijven, een noodverlichting welke tijdens de in dat tijdvak te houden samenkomsten ofwel voortdurend blijft branden, ofwel onmioddelijk centraal kan worden ontstoken.
Deze noodverlichting moet voldoende licht geven om de kerkgangers zoowel als de meubileering te kunnen onderscheiden.
De Burgemeester van Zevenbergen
w.g. J.J. van Aken

Share
Freelance PHP Developer