maart 7th, 2011

...now browsing by day

 

7 maart 1941

maandag, maart 7th, 2011

In de late avonduren van 6 dezer zijn nog enkele laag-vliegende vliegtuigen waargenomen. De nacht was, bij regenachtig weer, zeer rustig. Ook de dag is rustig geweest.

Heden avond om ruim 20 uur ontving ik het volgende telegram uit den Haag:

Vervolg op telegram 5 maart stop. Ingevolge opdracht befehlshaber ordnungspolitzei deel ik u volgende mede stop. I alarmtoestand bij de Nederlandsche polite wordt opgeheven. II Versterkte patroulledienst vervalt stop. De Secretaris-Generaal van Binnenlandsche Zaken H.W.J. Mulder.

Op mijn avond- en controledienst moest ik ervaren dat zowel te Calishoek als te Zevenb. Hoek en te Langeweg bekendmakingen van 26 februari en 5 maart j.l. waren beschadigd en gedeeltelijk waren afgescheurd. Na mijn thuiskomst heb ik de gemeentepoltiie te Zevenb. Hoek en te Langeweg opgebeld en mijn bevinding medegedeeld met de uitdrukkelijke last voortaan beter toe te zien, de buurtbewoners te waarschuwen tegen de gevolgen en hen aan te zeggen dat zij mede-verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigingen en afscheuren der plakaten van de Duitsche Weermacht, en dat alsnog een onderzoek moet worden ingesteld naar de daders.
Ik zal morgen nieuwe bekendmakingen laten aanplakken en de buurtbewonders per circulaire waarschuwen attent te zijn en mede toe te zien.

Share
Freelance PHP Developer