maart 14th, 2011

...now browsing by day

 

14 maart 1941

maandag, maart 14th, 2011

Het is de gansche nacht druk in de lucht geweest, zonder, voor hier althans, belangrijke gevolgen. In de avond van heden is het nog veel drukker in de lucht. Reeds omtrent 20 uur vlogen meerdere vliegtuigen van Zuid-Oost naar Noord-West. Thans, bijna 23 uur, is het geronk van vliegtuigen geregeld te hooren en ziet men voortdurend, in Noordelijke richting de sporen van afweergeschut in de lucht en het links en rechts uiteenspatten van granaten, zonder dat explosies te hooren zijn, hetgeen grooten afstand doet vermoeden. Zoo even heb ik de diensten luchtbescherming in Zevenbergen en Zevenb.-Hoek per telefoon gewaarschuwd goed uit te zien en mij te waarschuwen indien er iets zou gebeuren op of boven het grondgebied van deze gemeente

Share
Freelance PHP Developer