maart 17th, 2011

...now browsing by day

 

17 maart 1941

donderdag, maart 17th, 2011

De nacht is andermaal zéér kalm voorbij gegaan, hoewel het in de avond een heldere lucht was, doch in de nacht werd het mistig. De diensten luchtbescherming, hadden dan ook niets te melden.

Heden kwamen de eerste beslissingen af van de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw, inzake de financiering van verschillende perceelen voor wederopbouw.

Heden verzoekt mij alleen te spreken, de heer v. S., tijdelijk ambtenaar op het gemeentehuis alhier, afdeeling steunverleening en werkverschaffing, zich beklagende over de houding die, volgens hem, de heer v. G., gemeenteontvanger alhier, tegen hem had ingenomen als zou deze tegen anderen hebben gezegd dat hij (v. G.) hem (v. S.) er wel uit zou werken, omdat hij pro-Duitsch gezind is. Van G. hadt hem daarover aangesproken en hem gevraagd den persoon te noemen die hem dat gezegd heeft, hetgeen v. S. heeft geweigerd. Van S. zeide mij, dat hij v. G. hij de Nederlandsche en Duitshce overheid heeft aangeklaagd en dat hij inderdaad lid is van den N.S.B. Ik heb hem gezegd dat tijdens kantooruren niet over politiek gesproken mag worden aangezien zulks maar tot onaangenaamheden leiden kan.

Share
Freelance PHP Developer