maart 18th, 2011

...now browsing by day

 

18 maart 1941

vrijdag, maart 18th, 2011

Andermaal een rustige nacht met in den morgen enkele vliegtigen vernam ik heden dat de landbouwers hun stoor moeten leveren en slechts de allernoodzakelijkste hoeveelheid mogen behouden. Voorts zal er binnenkort nog een paardenvordering plaats hebben waarbij die landbouwers die meer paarden nog hebben dan 1 per 4 hectaren landbouwgrond in gebruik deze moeten leveren ten behoeve van die landbouwers die paarden tekort hebben doordat zij meer paarden hebben moeten afstaan die voor het leger zijn goedgekeurd.

Heden hield de w.n. contact-commissaris voor den wederopbouw te Zevenb.-Hoek zitting om bezwaren aan te hooren in de voorgenomen onteigening van gronden ten oosten van den Rijksweg. Verschillende eigenaren deden hun bezwaren kenbaar maken. Het zwaartepunt lag, als in Zevenbergen, niet zoozeer bij de onteigening danwel bij hun belangen omtrent een toewijzing van hun toekomstig bouwterrein, hetgeen later aan de orde komt.

Share
Freelance PHP Developer