maart 19th, 2011

...now browsing by day

 

19 maart 1941

zaterdag, maart 19th, 2011

De avond van 18-19 maart begon omtrent 20 uur teekenen te vertoonen van vele luchtacties. Vanaf dien tijd, tot ruim 5 uur in de morgen, is het bijna onafgebroken druk in de lucht geweest. Vooral tussc hen 22 uur en 23 uur, heden nacht is het onrustwekkend geweest.

Het rapport van de uitkijkpost op de toren der kerk alhier spreekt dan ook b.v. om 22.05 uur 3 zweeflichten richting Haamstede, 2 idem Willemstad, 1 idem R’dam en om 22.15 uur 2 richting Dordrecht en 1 idem Geertruidenberg. Overal zoeklichten in de lucht en om 22.17 uur groote brand richting R’dam en zware explosies richting R’dam.

Om 23.10 uur werden onze bewoners opgeschrikt door een zware explosie welke uit de richting Oudenbosch-Roosendaal kwam. Veel inwoners dachten dat een bom in deze gemeente was gevallen, waarom die reeds te bed lagen zijn opgestaan en zich gekleed hebben. Overigens hebben de ramen den gansschen avond gedreund van het zware afweergeschut. In den voormiddag vernam ik dat de zware explosie, die hier zoo sterk is gehoord en gevoeld, het gevolg is van afgeworpen bommen uit een vliegtuig, dat in een luchtgevecht zijn bommen afwierp zes bommen zijn gevallen en terecht gekomen onder de gemeente Hoeven in de St. Maartenspolder waar deze naar ik persoonlijk ter plaatse heb gezien een verharde polderweg totaal heeft verwoest, gaten van +- 10 meter diameter en +- 4 meter diep op en aan den weg en één op het nabije land, zijn stille getuigen van de enorme kracht en verwoesting. Vele nieuwsgierigen, zooals ik, gaan de ruine zien. Meer dan 100 m3 grond is link en rechts en overal weggeslingerd.

Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit:

Gem. Zevenbergen
bekendmaking
De Burgemeester brengt ter openbare kennis, dat op 21 maart 1941 des v.m. van 9.30 tot des namiddags 4 uur in het gedeelte ten westen van den weg Zevenbergen-Leur vlak bij de straatkruising Hazeldonken schietoefening zal plaats vinden. De schietrichting zal zijn: van oost naar west. De afzetting van het gebied zal door leden van de Duitsche Weermacht geschieden. Het betreden der velden door burgers is gedurende de schietoefening verboden.
Zevenbergen 18 maart 1941, de burgem. v. Zevenbergen, J.J. v. Aken

Deze en andere schietoefeningen die ook onder Etten-Leur, Hoeven, Oudenbosch, Rucphen en Zundert veelvuldig plaats hebben en op sommige bezaaide akkers en in bosschen, veel schade aanrichten, beletten den boeren hun landwerkzaamheden te verrichten en zijn niet zonder gevaar voor de omwoners der terreinen.

Thans 22.15 uur, sinds langer hooren wij in de verte afweergeschut in actie. Buiten ziende, blijkt in het Noorden, richting Vlaardingen-Rotterdam alle duivels uit de hel losgebroken te zijn. De eene zware explosie volgt op de andere. Vele zoeklichten zoeken de lucht af. Bliksemflitsen doorklieven de lucht, granaten ziet men in de lucht uiteenspatten; er is wederom een aanval vanuit de lucht; arme bevolking daar, waar zich alles afspeelt. God geve dat wij hiervan vrij blijven. De ramen rammelen in hun sponningen. Vele burgers zullen ook thans wel zooals gisteravond buiten de bebouwde kom gaan staan zien waar het verschrikkelijk gebeuren en praten daarover met vele onderstellingen, waarvan men zelden of nooit de juiste gegevens te hooren of te zien krijgt aangezien de dagbladen bijna nimmer plaatsen aanduiden waar deze dingen voorvallen terwijl z.g. ooggetuigen, bewoners van geteisterde plaatsen dikwijls veel fantaseeren.

Share
Freelance PHP Developer