maart 27th, 2011

...now browsing by day

 

27 maart 1941

zondag, maart 27th, 2011

Heden vernam ik van een werkman die in gemeentedienst de vele puin die tijdens het bombardement in de haven is terecht gekomen, daaruit met haken en rijven moet verwijderen, dat hij ter plaatse in de haven in het verlengde van het brouwerijstraatje een zwaar rond of langwerpig voorwerp op de rijf kreeg en niet boven water kan halen. Hij vreest dat het een niet-geexplodeerde bom is die bij het bombardement op 12 mei ter plaatse in de haven is terecht gekomen, wat waarlijk niet onmogelijk is. Hierover zal ik de inspectie van de luchtbeschermingsdienst in den Haag informeeren wat te doen.

Heden voormiddag ontving ik den Heer dr. ir. v.d. Meer, met den Heer mr. Bakker, resp. van het bureau wederopbouw in den Haag en Hoofd-ambtenaar op het departement Bin. Zaken, afdeeling Volkshuisvesting te den Haag, die kwamen informeeren waar de stand van de wederopbouw. Met den Heer Noorlander en gem. opzichter bespreken wij te samen de wijze van aanbesteding als gisteren vermeld; al of niet regiebouw. Dr. Ir. v.d. Meer was het met mij en gem-opzichter eens, om eerst te trachten de plaatselijke aannemers een kans te geven voor den bouw van blokken woningen. Als zulks niet gaat of te duur wordt zullen wij nader zien. Vast staat thans dat 66 nieuwe woningen direct kunnen aanbesteed worden. Tezamen met onze in aanbouw zijnde 28 arbeiderswoningen, geeft dit voorziening van 94 woningen in Zevenbergen.

Heden ontving ik een aantal besluiten van de ‘Stichting Noord-Brabant 1940’ ter uitreiking aan belanghebbenden een bouwcrediet aan M. Huijbrechts, landb. te Zevenb. Hoek f 3000,- voor herstelkosten van zijn huis en schuur. De rente is 4% s-jaars, aflossing 2% s-jaars minstens terwijl de door hem ontvangen schadevergoeding geheel moet worden aangewend ter aflossing.
Voorts ontvangen de volgende personen credieten op hun defensieschade
R.J. v. Andel, Hoogen Zeedijk D 295, f 50,-
J.J. Mol te Langeweg C 182, f 300,-
P. Zijlmans Pelgrimsdijk E 269, f 4000,-
C.J. v. Geel, Hoogen Zeedijk D 299, f 40,-
wed. André Kavelaars, Hoogen Zeedijk D 308, f. 1500,-
Fr. v. Gils, Zevenb. Hoek D 200, f 4500,-
wed. Joh. Hessels, Zevenb. Hoek D 130, f 275,-
P.J. Kavelaars, Zevenb. Hoek D 270, f 575,-
P. den Reijer, Zevenb. Hoek E 154, f 110,-

Ons dagelijks brood, is tot heden altijd nog behoorlijk goed en smakelijk geweest al is het niet het boord van vóór den oorlog. Thans heeft de samenstelling andermaal verandering ondergaan en wel als volgt: Tot nu was de samenstelling 35% inlandsche tarwe, 35% rogge en 30% buitenlandsche tarwe. Thans is het percentage rogge teruggebracht op 25% en wordt voor de 10% rogge, 10% gerst toegevoegd.

Heden avond meldt mij de agent van politie Treij te Langeweg, dat heden morgen aldaar, onder de gemeente Terheijden een parachute is gevonden op het bouwland welke door omwonenden vermoedelijk van eenige onderdeelen is ontdaan en daarna bij hem is ingeleverd, zulks op zijn last. Morgen zal een nader onderzoek worden ingesteld.

Share
Freelance PHP Developer