maart 28th, 2011

...now browsing by day

 

28 maart 1941

maandag, maart 28th, 2011

Deze nacht is het andermaal weer eens drukker in de lucht geweest en hebben wij in de voor-nacht tot na-middernacht de vliegtuigen hooren overvliegen, zoeklichten kunnen zien en afweergeschut gehoord. De luchwacht op de toren noteerde 31 overvliegende vliegtuigen, alle hoog vliegende, veelal van West naar Oost koersende en in de na-nacht vliegende van Oost naar West. Vermoedelijk dus Engelsche vliegtuigen.

Omtrent de gisteren te Langeweg gevonden parachute is het volgende bekend geworden. Gistermorgen om 6 1/4 uur is over de Zuiddijk van Westelijke naar Oostelijke richting een groot rond voorwerp door de lucht gedreven hetgeen Cato v. Meel, dochter van C. v. Meel heeft gezien. In den voormiddag is waarschijnlijk ditzelfde voorwerp op het land van L. v. Gils op de z.g. ‘Prinseblokken’ gevonden door A. Luijckx, landbouwer te Langeweg, gemeente Terheijden onder welke gemeente ook de parachute is gevonden. Deze Luijckx heeft het gevondene in opdracht van den agent van politie Treij bij hem gebracht omtrent 21 uur. Verschillende personen waren bij en op de vindplaats geweest. Volgens verklaring van Luijcxk, van de parachute opgevouwen gevonden en waren de touwen er afgenomen. Wel was er een lont, in zilverpapier gepakt aan verbonden, welke lont voerde naar een koker, die mogelijk door de lint tot ontbranding moest zijn gebracht, maar niet tot ontbranding gekomen is. Bedoelde koker zat in een zakje wat gemaakt is in de parachute. De parachute van groot formaat was van bruine gummie op dun linnen geplakt. Het is niet onwaarschijnlijk, dat er een persoon met deze parachute is neergekomen.

Heden morgen nadat mij alles getoond is heb ik de inspectie van de luchtbeschermingsdienst te den Haag direct per dringende telefoon van een en ander mededeeling gedaan. Ook is door mij de Ortzcommandant van alles op de hoogte gesteld en nadat diens plaatsvervanger op het politiebureau het valscherm met lont enz. heeft gezien, is deze door hem medegenomen. Eveneens is de Staboffizier te s-Hertogenbosch op de hoogte gebracht.
Van een en ander wordt proces-verbaal gemaakt en aan de Inspectie Luchtbeschermingsdienst toegezonden.
De agent Treij is reeds in actie geweest en blijft in actie om na te gaan of er inderdaad een persoon naar beneden is gesprongen en waar zich die thans bevind of heen getrokken kan zijn.

Verder is door mij burgemeester van Terheijden van alles op de hoogte gesteld met mijn verzoek ook dienst politie ter plaate te doen onderzoeken wat is geschied en waar de persoon, die afgesprongen kan zijn, zich bevindt. Mede is door mij de Brigade-commandant voor de marechaussee te Zevenbergen van een ander op de hoogte gesteld en zal ook zijn ondergeschikten gelasten goed uit te zien naar den afgesprongen persoon.

Heden morgen diende H. K. spoorweg-ploegbaas mij mede, dat zijn oudste dochter A. gisteravond door een Duitsch militair is aangerand en tegen de grond geworpen waarbij zij haar handtaschje en hoed verloren heeft. Zij heeft nog om hulp geroepen maar heeft zich uiteindelijk los kunnen maken en is in een naburige woning gevlucht, waar zij zeer overspannen is aangekomen. Van een en ander heb ik kennis gegeven aan den plaatselijken commandant en wordt een politie-rapport opgemaakt. Het politierapport geeft o.m. de volgende bijzonderheden: het meisje is 25 jaar en is aangerand in den laten avond in de Prins Hendrikstraat. Na de ontmoeting met een militair heeft deze haar gevraagd met hem te willen uitgaan hetgeen zij positief weigerde, waarna hij haar heeft vastgegrepen en in een langs de weg gelegen droogen sloot heeft gesleurd. Hij heeft toen zijn hand op haar mond gehouden en haar met zijn baronet gedreigd terwijl hij trachte haar onderkleren te verwijderen. Toen zij zooveel weerstand vood dat de opzet niet gelukken kon heeft hij haar losgelaten. Het politierapport heb ik gezonden aan den Ortskommandant en aan het Directoraat-Generaal van Politie te den Haag, alsmede afschrift van een en ander aan den procureur-Generaal fgd directeur van politie te ‘s-Hertogenbosch.

Share
Freelance PHP Developer