maart 29th, 2011

...now browsing by day

 

29 maart 1941

dinsdag, maart 29th, 2011

Plotseling is alles weer stil in de lucht en vermeldt het rapport van de Luchtb. dienst “niets te melden”.

Nog gisteravond heb ik nader geinformeerd te Langeweg omtrent het geval van afspringen van een persoon uit een vliegtuig die nabij Langeweg moet zijn neergekomen. De plaats, waar het valscherm gevonden is en de omgeving, zijn door mijn politie en een Duitsch militair nader onderzocht, doch er is niets meer gevonden. Al meer en meer is toch wel vast komen staan, dat er inderdaad aan het valscherm een persoon heeft gehangen die het valscherm zorgvuldig ter plaatse heeft opgewond en de lont heeft aangestoken om alles in vlammen te doen opgaan. Mogelijk is door den persoon die het valscherm omstreeks 7.30 uur gevonden heeft en die de lont heeft doorgesneden, de verbranding voorkomen. Overigens wees er alles op, dat het de bedoeling was de zaak in vlammen te doen opgaan, gezien de lange lont en de patroon die in een zakje in het valscherm was geborgen en die met de lont verbonden was. Het onderzoek wordt voortgezet. Van een en ander deed ik gisterenavond nog mededeling aan de Inspectie van de Luchtbeschermingsdienst te Den Haag.

Gelukkig worden de dagen al langer zoodat s-morgens om 7.30 uur de zon opkomt en omtrent 8 uur ondergaat waardoor de moeilijkheden en de last van verduisteren van ramen enz. niet zoo veel gevoeld wordt. Het afscgermen van de ramen en vensters is en blijft een groote last.

Share
Freelance PHP Developer