april 7th, 2011

...now browsing by day

 

7 april 1941

donderdag, april 7th, 2011

Gelukkig is het andermaal hoewel voor ons leeken het een schitterende avond en nacht was om te vliegen, beslist rustig geweest. Vele menschen hebben de blijde hoop, dat nu gistermorgen 6 dezer, ook Joego-Slavië in de oorlog is betrokken, deze gewesten meer op den achtergrond zullen geraken.

Heden wordt door mij het volgende bekendgemaakt
Bekendmaking
De Burgemeester van Zevenbergen brengt ter kennis van belanghebbende, dat blijkens mededeeling van den Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken namens den Hoofd-Intendant, toegevoegd aan den Weermachtsbevelhebber in Nederland, met in gang van 1 mei 1941 geen vergoeding voor verwarming bij inkwatiering meer mag worden verstrekt. Zevenbergen 7 april 1941. De burgemeester van Zevenbergen w.g. J.J. v. Aken.

Heden heeft de gunning plaatsgehad van de onderhandsche aanbestedingen van twee complexen van woningen in het vernielde deel van Zevenbergen welke 1 en 4 april hiervoren beschreven zijn, en zal den spoedig met den bouw hiervan begonnen worden. Heden per 7 april zijn door den secretaris-generaal van het departement van Landbouw en Visscherij de maximumprijzen voor zoetwatervisch bekend gemaakt.

De prijsstelling is aangegeven als maximum prijzen per pond netto voor den visscher bij hun afgehaald of op den aflsag die voor den grossier inclusief alle bijkomende kosten franco verzendstation en, die te betalen door den consument netto a contant. Van deze laatste prijzen noteer ik hier enkelen:
Voorn, minstens 20 cm per pond, f 0,26
Voorn, beneden 20 cm per pond, f 0,23
Snoek, per pond, f 0,41
Karper, per pond, f 0,44
Zeelt, per pond, f 0,49
Snoekbaars, per pond f 0,55
Baars, per pond, f 0,37
Gerookte aal of paling, boven 250 gram, per pond, f 2,44
Gerookte aal of paling, van 125 – 250 gram, per pond, f 2,23
Gerookte aal of paling, van 70 – 125 gram, per pond f 1,78
Gerookte aal of paling, tot 70 gram, per pond f 1,04
Versche aal of paling, van 125 – 250 gram, per pond, f 1,31
Versche aal of paling, van 70 – 125 gram, per pond, f 1,04
Versche aal of paling, van 10 tot 125 gram, per pond, f 0,89
Versche aal of paling, tot 70 gram, per pond, f 0,52

Share
Freelance PHP Developer