april 12th, 2011

...now browsing by day

 

12 april 1941

dinsdag, april 12th, 2011

Bij regenachtig weer en dikke lucht is er geen enkel vliegtuig gehoord of gezien. Naar ik verneem zullen ook in deze gemeente door de Duitschen Weermacht alle bruikbare vrachtauto’s gevorderd worden, zeer ten ongerieve van de bezitters vrachtrijders maar ook ten nadeele van hen die op vrachtauto’s voor eenig vervoer zijn aangewezen o.a. zal daardoor de opbouw zeer stagneeren.

Share
Freelance PHP Developer