april 18th, 2011

...now browsing by day

 

18 april 1941

maandag, april 18th, 2011

Een zeer drukke nacht ligt weer achter ons. Voortdurend waren overtrekkende vliegtuigen in de lucht, soms tot het beangstigende toe. Heden werden de eerder aangekondigde schietoefeningen gehouden welke een meer rustig verloop hadden.

Heden avond om ruim 17.30 uur ontving ik het volgende regeeringstelegram: Met oog op verhindering eventueele vordering verzoek ik omgaand telegrafisch mededeeling navolgende gegevens van alle vrachtauto’s bij uw luchtbeschermingsdienst hetzij in gebruik hetzij door u gevorderd stop laadvermogen in tonnen stop motornummers stop provinicaal kenteeken en nummer stop naam en adres eigenaar stop bestemming voor de luchtbeschermingsdienst stop Rijksinspecteur luchtbescherming. Van Batenburg.

Hierop is door mij telegrafisch om 19.30 uur, het volgende geantwoord.
Regeeringstelegram. Rijksinsepcteur luchtbescherming den Haag. Bij luchtbeschermingsdienst geen autos in dienst of gebruik noch gevorderd stop wel steeds ter beschikking bestelwagen F. Dirkzwager, laadvermogen een ton, provinciaal nummer N 25152. Burgemeester Zevenbergen.

Share
Freelance PHP Developer