april 19th, 2011

...now browsing by day

 

19 april 1941

dinsdag, april 19th, 2011

In de afgeloopen nacht is, bij regenachtig weer en donkere lucht, geen enkel vliegtuig gesignaleerd. Ook overdag is het zeer rustig geweest.

Algemeen begint men meer en meer bezorgd te worden omtrent de voedselvoorziening. Hier en daar worden reeds aardappelen uit het veld gestolen, hoewel er in deze gemeente, in tegenstelling van de steden, nog genoeg aardappelen zijn.
Hier wordt de aankondiging van een verlaagd vleeschrantsoen en de distributie van melk, welke laatste op 21 dezer ingaat, met zorg aangezien. Het rantsoen boter is thans verminderd van 250 gram tot 200 gram per week. Per 5 weken dus voortaan, wat nu voor 4 weken is vastgesteld. Het vleeschrantsoen wordt nu per persoon 1 om in de 4 dagen, eigenlijk 1 pond maar daaronder 1 ons beenen. Het melk rantsoen wordt 1/4 liter per dag per man voor kinderen onder 4 jaar 1 liter per dag; kinderen van 4 tot 14 jaar 1/2 liter per dag.

Share
Freelance PHP Developer