april 26th, 2011

...now browsing by day

 

26 april 1941

dinsdag, april 26th, 2011

Hoewel onze nachtrust er niet door is verstoord, blijkt toch uit het nacht-rapport van de luchtbeschermingsdienst alhier, dat er nog al vliegtuigen zijn over gekomen, elders bominslag is geweest en veel zweeflichten hebben gehangen als mede afweergeschut is gehoord en zoeklichten zijn gezien. Goddank, blijven wij gespaard voor dit alles met de gevolgen van dien.

Heden ontving ik het volgende telegram.
‘s-Gravenhage 26-4-41, 11.18 uur
In overleg met luftgaukommando Holland en befehlhaber der Ordnungspolizei deel ik u mede stop. Indien heden of later vrachtwagens van uw luchtbeschermingsdienst worden opgeroepen ter vordering moeten deze niet naar vorderingsplaats gereden worden stop. Wel moet persoon met duitschen brief (zie bijlage van 19-1057.52) voor elken auto naar vorderingsplaats gaan stop. Indien instantie op vorderingsplaats auto toch wenscht te vorderen deze instantie verwijzen naar luftgaukommando Holland te Amsterdam waar zal worden beslist stop. Gaarne van moeilijkheden omgaand bericht. Rijksinspecteur luchtbescherming w.g. v. Batenburg

Share
Freelance PHP Developer