april 29th, 2011

...now browsing by day

 

29 april 1941

vrijdag, april 29th, 2011

De nacht was, alhoewel helder weder kalm; ook de dag was rustig.

Heden waren alle marechaussee rijksveldwachters en gemeentepolitie te Breda in concordia aanwezig, daartoe uitgenodigd door de Duitsche Ordnungspolizei; ook de burgemeesters konden komen. In twee bijeenkomsten, een des voor en een des namiddags was de zaal van Concordia gevuld met politie. Persoonlijk heb ik de namiddag voordracht bijgewoond. Door een Duitsch Offizier, behoorende tot de Ordnungspolizei werd in de Duitsche Taal een voordracht gehouden, houdende mededeelingen hoe in Duitschland de politie is ingedeeld en werkt. In het kort komt de rede hierop neer, dat werd verzocht dat de Ned. Politie, kameraadschappelijk zou samenwerken met de Duitsche politie.
Naar ik ook vermoedde, bleek mij na de lezing, dat niet veel van de aanwezigen de Duitsche taal machtig zijn en den spreker hebben kunnen volgen.

Share
Freelance PHP Developer