mei 1st, 2011

...now browsing by day

 

1 mei 1941

zondag, mei 1st, 2011

Bij regenachtig weer en donkere lucht, is de actie in de lucht, in den afgeloopen nacht, van geen betekenis geweest.

Heden gaat van mij een circulaire uit aan alle winkeliers in deze gemeente, in het kort inhoudende, dat zij, ingevolge art. 8 der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet, gehouden zijn op duidelijk zichtbare wijze de goederen te prijzen met de daarvoor door den minister vastgestelde resp. goedgekeurde prijzen.

De winkeliers krijgen tot 5 mei a.s. om alsnog te voldoen aan de voorschriften waarna gedurende controle volgen zal. Er worden geen waarschuwingen meer gegeven. Het publiek wordt gevraagd mede toe te zien op de bepalingen en de verkoop prijzen.

Heden morgen werd mij per telefoon een opkomst zijnde telegram door het telegraafkantoor te ‘s-Hertogenbosch voorgelezen, luidende als volgt:
Hierbij zij medegedeeld dat op 1 mei 1941 dragen van roode strikjes tulpen en dergelijke roode voorwerpen door mij krachtens verordening 24/1940 wordt verboden stop. Tegen dragers ware op te treden door het afnemen der voorwerpen stop. Wordt politie daarbij gehinderd dan dient tot voorgeleiding te worden overgegaan stop. Van gevallen van overtreding verbod wordt rapport in triplo ingemaakt.
Procureur-Generaal fgd. dir. v. Politie Dubois

Share
Freelance PHP Developer