mei 2nd, 2011

...now browsing by day

 

2 mei 1941

maandag, mei 2nd, 2011

De nacht van 1 op 2 dezer was zeldzaam kalm; ook des daags zijn opmerkelijk weinig vliegtuigen gehoord of gezien. De dag van gisteren is, onder de militairen, als 1e meidag gevierd. Laat in den avond hoorden wij nog luidruchtige personen op de straat.

Heden ontving ik het volgende telegram: “In opdracht beauftragte für den vierjahresplan en luftgaukommando Holland en Befehlshaber der Ordnungspolizei deel ik u het volgende mede: op telegram van 26 april en circuralire met Duitsche bijlage van 24 april nummer 19.1007.52 is vervallen stop. Bij eventuele nieuwe vordering van vrachtautos luchtbeschermingsdienst moet auto niet naar vorderingsplaats gebracht worden doch iemand daarheen gezonden worden met onderstaande door u geteekende en van gemeentestempel voorziene verklaring stop. Aanhalingsteeken “Erkläring im auftrag des luftgaukommandos Holland teile ich mit dass der lastkrafwagen (provincienummer en letter invullen) in behörtlichen luftschutz (shg) eingesetzt nist der bürgemeister stop”(aanhalingsteken). Indien Rijksverkeerinspecteur of vorderingscommissaris op de vorderingsplaats hier mede geen genoegen neemt verzoek ik u mijn inspectie op te bellen bureau organisatie (183815) ten einde regeling in dat geval vast te stellen stop: . Rijksinspecteur Luchtbescherming, wg van Batenburg.

Share
Freelance PHP Developer