mei 12th, 2011

...now browsing by day

 

12 mei 1941

donderdag, mei 12th, 2011

De vóórnacht was andermaal druk in de lucht. Omtrent 22 uur begon wederom een drukke trek Duitsche vliegtuigen in de richting Engeland; de z.g. vergeldings-vluchten.

Heden ontvingen mij en vele lezers van het dagblad ‘De Tijd’ van de redactie het bericht dat deze courant voorloopig niet meer zal verschijnen. Was het eenige maanden terug het dagblad ‘De Maasbode’ welke niet meer mocht verschijnen, nu zal zulks het geval ook zijn met ‘De Tijd’ waardoor wij andermaal gedupeerd worden. Voor zoover wij benieuwd zijn om een dagblad te lezen zijn wij nu vrijwel aangewezen op het Dagblad van Noordbrant [sic!] en Zeeland.

Heden houden twee ambtenaren van het bureau Notstandsbeihilfe te Rottderdam zitting op het gemeentehuis alhier om de menschen, die zich voor een een geldelijke bijdrage aanmelden, dat zijn werknemers en kleine zelfstandigen te ondervragen en hun aanvragen in te vullen.

Door mij zijn reeds ruim 100 aanvragen, van steuntrekkenden en armlastigen, op het gemeentehuis ingevuld en verzonden naar het bureau te Rotterdam.

Share
Freelance PHP Developer