mei 17th, 2011

...now browsing by day

 

17 mei 1941

dinsdag, mei 17th, 2011

De nacht van 16 op 17 dezer was gelijk aan die van 15 op 16 hier en daar zweeflichten afweergeschut enz. en meer vliegtuigen in de lucht. Waarschijnlijk is het een actie van het Engelsche leger.

Een bijzondere drukke bezigheid kan men overal zien langs de wegen waar de vele inwoners, mannen en kinderen groenvoer verzamelen voor hun konijnen. Bijna ieder die een plaatsje kan vrijmaken, houdt meerdere konijnen om zich van wat vleesch te verzekeren voor de toekomst de burgers betalen met genoegen f 1.50 voor een jong konijn van 4 weken oud en en f 10,- (tien gulden) voor een volwassen konijn. Dit is te verklaren nu min of meer officieel bekend is, dat gedurende de volgende twee maanden geen vleesch bij de slager verkrijgbaar zijn zal.
zooook wordt alle grond, die in gewone tijden ongebruikt blijft liggen nu beplant of bezaaid wordt. Zelfs in voortuintjes worden boontjes gelegd om zich eenige gronte te verzekeren.

Share
Freelance PHP Developer