mei 20th, 2011

...now browsing by day

 

20 mei 1941

vrijdag, mei 20th, 2011

De nacht was andermaal opvallend stil, hoewel de lucht helder was. Er zijn slechts een paar vliegtuigen gesignaleerd.

Heden morgen omtrent 9 uur ontving ik het volgende telegram: ‘Mijn telegram van 18 dezer inzake intrekking verloven gemeentepolitie moet met ingang van 20 mei te 12 uur als vervallen worden beschouwd’ secr. Generaal Binnenl. Zaken Mulder

Share
Freelance PHP Developer