mei 23rd, 2011

...now browsing by day

 

23 mei 1941

maandag, mei 23rd, 2011

Andermaal een rustige nacht. Ook zijn in de loop van den dag van gisteren en heden geen vliegtuigen gehoord of gezien.

De burgerij groept dikwijlst bijeen en bespreekt het algemeen gevoelen, n.m. dat het beangstigend stil is, een stilte die mogelijk een storm voorafgaat. Wat zal er gaan gebeuren? is de vraag van man tot man.

Heden morgen ontving ik van de Ortskommandantur officieele aanzegging dat de plaatselijke troepen a.s. zondag 25 dezer hier gaan vertrekken en wel omtrent 18 uur. Mij is verzocht tusschen 14 en 15 uur op het schrijfbureau te komen, om de achter te laten goederen, die niet mede genomen kunnen worden, onder mijne bescherming in bewaring te nemen. Op de spoorlijn Lage-Zwaluwe-Breda zijn heden 15 complete treinen opgesteld op de naar Breda opgaande spoorlijn, zoodat slechts op enkel spoor op deze lijn gereden kan worden.

Om aan te toonen, hoe sommigen zich van melk en vleesch trachten te voorzien diene, dat bv. door de firma Hartman voor een melkgeit f 125,- is betaald. Voor een jong geitje (kalfje) van het vrouwelijke geslacht wordt f 15,- en voor een bokje f 2.50 betaald. De laatsten dienen om, na eenige groei, geslacht te worden, welk vleesch nog niet gedistribueerd is. Thans is reeds bekend, dat de eerste dagen (men spreekt van een week) geen vleesch te krijgen is bij eenige slager. De vleeschvoorziening wordt steeds moeilijker. Bijna ieder gezin heeft zich jonge konijnen aangeschaft. Prijzen van f 15,- en f. 17,- voor een voedster-konijn, zijn niet zeldzaam.

Share
Freelance PHP Developer