mei 27th, 2011

...now browsing by day

 

27 mei 1941

vrijdag, mei 27th, 2011

Andermaal een zeer rustige nacht achter ons zonder een enkel vliegtuig gehoord of te zien geweest.

‘Het doet vreemd aan in de gemeente nu geen enkel militair meer hier is’. Dit en dergelijke uitdrukkingen hoort men steeds van de bevolking.

Heden namiddag heeft de heer mr. Muskens vanuit ’s -Hertogenbosch namens den contact-commissaris voor den wederopbouw aldaar, ten gemeentehuize zitting gehouden, waarbij de burgemeester, de directeur van het bureau wederopbouw alhier met den heer v.d. Palen te Breda tegenwoordig waren. Een acht-tal inwoners die herbouw moeten en die bezwaren hadden het voor hen opgestelde financieringsplan van hun woningen te onderteekenen, zijn op mijn verzoek gehoord. Op ’n paar gevallen na zijn alle bezwaren uit den weg geruimd of zullen voorstellen naar den Haag gaan om hun financieringsplan in voor hen gunstigen zin geweizigd te krijgen.

De opruiming der door de Duitsche Weermacht achtergelaten goederen gaat steeds door. Met paard en wagen en 4 man is men bezig.

Share
Freelance PHP Developer