juni 16th, 2011

...now browsing by day

 

16 juni 1941

donderdag, juni 16th, 2011

Heden nacht zijn, zonder rust hier te verstoren, wederom veel vliegtuigen overgekomen, de meeste vliegtuigen zijn waargenomen vliegende van West naar Oost om ruim anderhalf uur laten, omtrent 3 uur hedennacht te vliegen van Oost naar West.

Heden voormiddag ontving ik een luitenant militair, mij verzoekende mede te gaan naar de zustersschool (bewaar- en naaischool) in de Molenstraat welke gebouwen gevorderd worden. Oorspronkelijk moest het geheele gebouw, ook de verblijven der zusters en pensiongasten ontruimd worden. Door mijn besprekingen zou men voorlopig volstaan met bewaar- en naaischoolgebouwen aan de oude kerkstraat en de eet- en naaizaal der zusters. Morgen, wanneer de generaal der Nederlanden hier komt, zal nader worden beslist of ook de zusters hun huis moeten verlaten. De aanzegging dat nu 1.30 uur bedoelde schoolgebouwen moeten ontruimd zijn en om 3 uur hedenmiddag alles gereed moet zijn voor de legering van 200 militairen heeft heel veel beroering gebracht bij de zusters. Militairen zullen mede helpen de zalen te ontruimen. De geheele bezetting wordt nu gebracht op ca. 900 man.

Heden zijn onder mijn persoonlijke leiding en toezicht, de overblijfselen van de vijf Fransche miliatiren die op 11 mei bij het bombardement te Zevenbergschen-Hoek gesneuveld en op 24 mei d.a.v. onder de puinhopen zijn gevonden en in het neven terrein begraven zijn, opgegraven, in vijf lijk kisten overgebracht en op de R.K. begraafplaats te Zevenb. Hoek in een gemeenschappelijk graf begraven. Op de graven is door mij één krans gelegd en van een en ander zijn foto’s gemaakt ten behoeve van de nagelaten familie welke foto’s door bemiddeling van het Ned. Roode-Kruis te den Haag hen zullen worden toegezonden.

Share
Freelance PHP Developer