juni 21st, 2011

...now browsing by day

 

21 juni 1941

dinsdag, juni 21st, 2011

Enkele vliegtuigen kwamen prompt op gewone tij, dat is omtrent 23 uur, over Zevenbergen, richting van Oost naar West. In de geheele nacht zijn door L. dienst 17 vliegtuigen gehoord of gezien.

Heden gaf ik mijn klacht, omtrent het jagen aan den procureur-generaal fgd directeur van politie te ‘s-Hertogenbosch en den commissaris der provincie te ‘s-Bosch. Ook van elders hoor ik de klacht dat de Duitsche officieren het veld afstroopen, zoo o.m. in Zwartenberg, zéér tot ongenoegen van de Ned. jagers en van de landbouwers waar zij zonder meer door de veldgewassen loopen.

Share
Freelance PHP Developer