september 3rd, 2011

...now browsing by day

 

3 september 1941

zaterdag, september 3rd, 2011

Bij mooi weer en heldere hemel was er geen drukte in de lucht althans zijn in den avond of nacht hier geen vliegtuigen gehoord of gezien.

Met een rondrijdende reclame-auto wordt met luidsprekers aangemoedigd om heden avond om 8 uur in het patronaatsgebouw de film te komen zien die door de Duitsche Weermacht daar zal worden vertoond en wel “De vernietiging van Sovjet Rusland” met bij passende nevenfilms. Toegang 40 cent en voor alle leeftijden. Kinderen op straat trachten de stem van den omroeper te overschreeuwen, hetgeen hun evenwel niet gelukte terwijl omroeper de kinderen daarna uiteen trachtte te verdrijven. Op de taxatie-paardenmarkt waren slechts 9 dieren aangeboden. Deze markt, welke onder gewone omstandigheden de groote kermis markt is, was toch nog door vele kooplieden bezocht en was met een schrille tegenstelling van de vroegere markt.

De heden gehouden filmavond, waartoe de burgers, ook in den namiddag met luidsprekers bezette en rondrijdende reclame-auto werden uitgenoodigd, is slechts door enkele burgers bezocht en wel door die burgers die gewoonlijk bij Duitsche voorstellingen aanwezig zijn n.m. leden van de N.S.B. en hun huisgenooten.

Share
Freelance PHP Developer