september 7th, 2011

...now browsing by day

 

7 september 1941

woensdag, september 7th, 2011

Bij mooi en helder weer is er in den afgeloopen nacht niets gehoord of gezien wat op oorlogshandelingen duidt zulks in tegenstelling met andere nachten van Zaterdag op Zondag, wanneer de Engelsche blijkbaar bij voorkeur een levendige actie in de lucht ontplooien.

Heden morgen omtrent 9.30 uur deed zich hier een vermakelijk voorval voor. Een club van ca. 25 jongelui, met koffertjes en pakjes, blijkbaar van de trein komende en die hier een korfbalwedstrijd moeten spelen, zetten hun koffers en pakjes aan de voet van de op het marktveld staande julianaboom neer en hielden rondom dien boom een rondedans, zingende Hollandsche liedjes, een en ander tot groot vermaak van de vele kerkgangers die door handgeklap blijken van instemming gaven. Een en ander geschiedde onder de oogen van Duitsche militairen die naar ik kon zien, geen pogingen instelden om het te beletten. Het was aardig zoo’n getuigenis van Vorstenliefde te zien.

Share
Freelance PHP Developer