september 8th, 2011

...now browsing by day

 

8 september 1941

donderdag, september 8th, 2011

De nacht was voorwat de vliegtuigen betreft betrekkelijk rustig. Wel hebben mij gedurende langen tijd, omtrent ca. 22 tot 23 uur afweergeschut in actie gehoord, maar vliegtuigen zijn, voorzoover hier bekend niet gepasseerd of het moet zijn dat die door de stratosfeer vlogen hetgeen soms overdag is te hooren.

Heden nacht heeft de Duitsche wacht bij Fr. Dirkzwager, waar in het achterhuis licht werd gezien, een ruit aan de straatzijde ingeslagen en is daarna de woning binnengetreden om den bewoners het licht te doen dooven. Eveneens heeft de Duitsche wacht heden nacht om 3.45 de vrouw van C. B. genaamd S. op straat aangetroffen en na tweemaal in haar richting geschoten te hebben, zonder te treffen, haar overgebracht en in bewaring gesteld bij de gemeentepolitie waar zij heden om 9 uur door den Ortskommandant gehoord zou worden. Deze vrouw staat bekend om haar slechte zeden, heeft een gezin en was blijkbaar in een ander huis bij een ongehuwde man gaan logeeren.>/p>

Heden om 11 uur heeft te Breda, op het gemeentehuis, de reeds eerder aangekondigde bijeenkomst plaats gehad van de burgemeesters van West-Brabant en waarbij tegenwoordig was de Commissaris der Provincie met den griffier der Staten en eenige Duitsche militairen. Hier heeft dr. Rabl uitleg gegeven van hetgeen den Rijkscommissaris bewogen heeft om, als omschreven in de achtste verordening betreffende bijzondere maaregelen op administratiefrechtelijk gebied (Verordeningsblad 1941 no. 152) die verordening enz. in het leven te roepen. Deze verordening stelt alle vroegere begrippen op dit gebied terzijde. In den breede ging hij na, hoe in Nederland het parlementaire stelsel heeft gefaald doordat groepen (confessionele, liberale en marxistische) werden afgevaardigd door hun kiezers die vereenigd waren in die groepen en hoe het kon gebeuren dat de minderheid der bevolking door hun afgevaardigden, de meerderheid regeerde. Het slot was, dat met deze nieuwe bepalingen, aan burgemeesters alle bevoegdheden in handen wordt gegeven maar óók alle medewerking bij de uitvoering te geven. Op deze rede van bijna 1 1/2 uur volgde geen enkel applaus. De commissaris sprak een slotwoord ook op medewerking aansporende waarna een flink applaus volgde.

Te 17.10 uur ontving ik het volgende telegram: “Op maandag 8 september 1941 te ongeveer 5.30 is een valschermjager van Engelsche nationaliteit te Zwammerdam gedaald stop. Een parachute is gevonden stop. De valschermjager vermoedelijk in uniform gekleed is ontvlucht vermoedelijk in de richting Boskoop stop. Nadien zou hij bij Reewijk zijn gezien stop zijn opsporing, aanhouding en voorgeleiding wordt verzocht stop Bij aanhouding wordt onmiddelijk bericht ingewacht bij den commissaris van politie te Gouda bij zijn ambtgenoot te ‘s-Gravenhage en bij mij Procureur-Generaal fgd directeur van politie” N.J.v. Leeuwen, ‘s-Bosch.

Om 18.58 uur ontving ik nog het volgende telegram uit ‘s-Bosch: “Ten vervolge op telegram van heden inzake Engelsche parachutist wordt gemeld dat diesn signalement luidt als volgt stop lengte plusminus 1.75 meter, tenger postuur, blootshoofd, donker uiterlijk, donkerblond haar, geel overhemd, donkere das, geelbruine korte jas, donkerblauw lange pantalon, hij zou tot het middel nat zijn. Procureur-Generaal gew. fgd. directeur van politie, N.J.v.Leeuwen”

Heden morgen om 8.30 uur heb ik op verzoek van den Ortskommandant, alle onderwijzeressen en onderwijzers der Christelijke- en Muloschool bijeen toegesproken, zulks naar aanleiding van het bezit zijn en verspreiden van pamfletten die in het veld gevonden en door een leerling dier school mede gebracht zijn terwijl een onderwijzer dit niet heeft belet. Ik heb gewaarschuwd tegen de gevolgen van niet beletten enz. Ook Domenie Verwijs wees op het gevaar voor het onderwijs hierbij terwijl ook het Hoofd der school gewezen heeft op de plicht van ieder onderwijzer in deze.

Share
Freelance PHP Developer