september 14th, 2011

...now browsing by day

 

14 september 1941

woensdag, september 14th, 2011

Andermaal een rustige nacht. Het doet als het ware vreemd aan dat wij s-nachts geen vliegtuigen hooren en oberdag zoo nu en dan er slechts enkele zien.

Heden is andermaal in alle R.K. Kerken en kapellen een schrijven voorgelezen van de gezamelijke bisschoppen van Nederland in het kort inhoudende de waarschuwing aan de geloovigen dat, nu de landbouw organisaties een gevolmachtigde is toegewezen, zijnde een N.S.B.-er, deze organisaties voor katholieken verboden zijn voor lidmaatschap, op straffe van weigering der H.H. Sacrementen. Voorts leggen de bisschoppen uit, dat zij in tegenstelling van hetgeen hen ten laste wordt gelegd door de N.S.B.-ers als zouden zij naar politieke macht streven, slechts uitsluitend het oog hebben op en handelen naar vrijheid van godsdienst en goede zeden en dat zij voor geen aantijgingen zullen zwijken maar in deze hen plicht naar eer en geweten zullen blijven vervullen en spreken zullen wanneer eer en goede zeden dreigen te worden aangetast. Hetzelfde geldt voor alle de Tuinders-organisaties en de Onderwijzersbond die eveneens een gevolmachtigde is toegewezen, zijnde een N.S.B.-er.
Heden zijn de diensten in de R.K. kerk één uur later gesteld en begonnen zoodat de laatste H. mis om 11 uur begint, een en ander ter bezuiniging van kunstlicht.

Share
Freelance PHP Developer