september 17th, 2011

...now browsing by day

 

17 september 1941

zaterdag, september 17th, 2011

De afgeloopen nacht was, vooral tusschen 23 en 24 uur, erg rumoerig in de lucht kennelijk waren met de Duitsche ook Engelsche vliegtuigen in de lucht het geen ons een bang uur bezorgd heeft.Heden zijn op mijn last alle foto’s van leden van het Koninklijk Huis van Oranje-Nassau, die eerder van de wanden der kamers op het gemeentehuis moesten worden verwijderd en op de zolder van het gemeentehuis waren opgeborgen, naar mijn woonhuis overgebracht om beschadiging te voorkomen.

Bij mijn bezoek aan de jaarbeurs te Utrecht heb ik tevens een bezoek gebracht bij den Aartsbisschop Dr. de Jong aldaar. Waar de Aartsbisschop niet thuis was, spreek ik met zijn secretaris en vroeg hem inlichtingen inzake mijn persoonlijke medewerking bij en in het werk van de Nederlandsche Volksdienst N.V.D. hoever ik die oprichting als Katholiek burgemeester kon en mag steunen. Hij antwoordde, dat ik kon doen hetgeen mij als burgemeester is of wordt opgedragen doch dat propaganda, meer dan verplicht, is verboden zooals alle medewerking aan W.H.N. en N.V.D. voor Katholieken verboden is.

Share
Freelance PHP Developer