september 20th, 2011

...now browsing by day

 

20 september 1941

dinsdag, september 20th, 2011

Heden ontving ik het volgende afschrift van een telegram hetwelk mij gisteren per telefoon is doorgegeven: “In opdracht van hoogste Duitsche politieinstantie wordt bevolen dat plakkaten der N.S.N.A.P. van elk soort niet afgescheurd of beschadigd mogen worden stop. In het bijzonder is geoorloofd aanplakking van plakkaat no. 6000 met tekst Groot-Duitsch bewustzijn tegen Hollandsche engheid stop. Tegen handelingen in strijd met bedoeld bevel behoort door politie te worden gewaakt en eventueel verbaliseerend te worden opgeheven stop. Van geconstateerde gevallen moet onverwijlde telefonisch kennis worden gegeven aan betrokken aussenstellenleiter den Sicherheitspolizei en aan mij stop.

Daarna nog schriftelijk rapporteeren stop”, Procureur-Generaal fgd. gewestelijk directeur van Politie N.J.v. Leeuwen
De nacht tusschen 19 en 20 dezer was zeer kalm alsook de dag van heden. Om 15.23 uur ontving ik nog het volgende telegram: “Ingevolge besluit van Rijkscommissaris is vanaf heden verboden door de N.S.B. en de N.S.N.A.P. aangebrachte opschriften en dergelijke te verwijderen of te beschadigen stop. Nederlandsche politie behoort tegen overtreding van dit verbod te waken en eventueel verbaliseerend op te treden.”, procureur-generaal fgd. gewestelijk directeur van politie, N.J. v. Leeuwen

Share
Freelance PHP Developer