september 28th, 2011

...now browsing by day

 

28 september 1941

woensdag, september 28th, 2011

In de vóórnacht zijn enkele vliegtuigen boven de kom der gemeente gehoord, doch afweergeschut en bom-inslagen zijn niet gehoord.

Van alle zijden verneem ik dat de meeste inwoners, ook arbeiders, zich van broodgraan voorzien om dit zelf te malen tot meel dan wel laten malen om de komende winter in te gaan met aanvulling van brood hetwelk op bonnen verkrijgbaar zijn zal. De boeren voorzien hun arbeiders van tarwe; anderen koopen die tarwe en smokkelen deze naar hun woning. De tarwe is nog wel te koop voor f 11,- per hectoliter. Kleine graanmolentjes worden in den handel gebracht en veel gekocht. Ook aardappelen worden door de burgers gekocht en opgeslagen terwijl er maar zeer weinig van zulk verboden vervoer gezien wordt door de crisis-controle-ambtenaar.

Share
Freelance PHP Developer