oktober 3rd, 2011

...now browsing by day

 

3 oktober 1941

maandag, oktober 3rd, 2011

Gisteravond gedurende ca. 1/2 uur omtrent 20 uur, zijn er vele vliegtuigen boven deze gemeente gevlogen en wel van Oost naar West, zeer zeker van Duitsche nationaliteit. Later in de nacht hoorden wij nog steeds vliegtuigen waaronder kennelijk van Engelsche nationaliteit en rapporteerde heden morgen de luchtbeschermingsdienst te Zevenb. Hoek dat om ruim 24 uur bominslagen zijn gehoord in de richting Gilze-Reijen. Overdag blijft alles rustig.

Heden voormiddag heeft inschrijving plaats gehad voor de werken in de Lage Wipstraat waar in de achterliggende poldersloot een hoofdriool en in de straat een riool gelegd zal worden; tevens een riool in de straat Noordhavenkant. Mede zal een zinker onder de haven gelegd worden om het zuidelijk rioolstelsel te brengen in het Noordelijk nieuw te maken stamriool met vergrooting van de bestaande bemaling ten Zuiden van de haven en een nieuwe bemaling aan de Noordzijde van de haven waar zoo spoedig mogelijk een zuiveringsinstallatie voor alle rioolwater zal gemaakt worden. De begrooting van het werk, waarnaar heden is ingeschreven was f 149.500. De laagste inschrijver P. van Oort aannemer te Raamsdonk schreef voor f 154.000,-. De meeste inschrijvingen kwamen aan een bedrag van ongeveer f 175.000,-. Door mij zal alles gedaan worden om een spoedige en gunstige beslissing te krijgen, om het werk te mogen opdragen, van den commissaris der Provincie en den secretaris-generaal van het departement van Binnenlandsche zaken te den Haag. Ik zou, als burgemeester van Zevenbergen, genoemde werken, voordat mijn pensioengerechtigde leeftijd daar is, nog uitgevoerd willen zien omdat deze werken voor de minst gesitueerde bevolking dezer gemeente voor een groot deel in die straat wonende hoog noodig gemaakt dienen te worden waarna Zevenbergen in het algemeen behoorlijk verzorgd kan genoemd worden behalve het steeds groote tekort aan behoorlijke woningen vooral arbeiderswoningen naar welker toestand in het algemeen een diepgaand onderzoek zal worden ingesteld door gemeente-opzichter met assistent.

Share
Freelance PHP Developer