oktober 4th, 2011

...now browsing by day

 

4 oktober 1941

dinsdag, oktober 4th, 2011

De avond van gisteren was er wederom een zooals wij die in langen tijd niet hebben gezien. Het afweergeschut en lichtsporen in de lucht was overal te hooren en te zien. Ook veel bominslagen deden de ramen en deuren rammelen en veel inwoners gingen later dan gewoon ter ruste; het waren bange uren.

Het weekblad “De Westhoek” mag niet meer verschijnen wegens de z.g. papierbezuiniging, zooals zeer veel periodieken en kleinere blaadjes niet meer mogen gedrukt worden. Ik heb mij gewend tot den commissaris dezer provincie om te bevorderen dat het verbod van verschijnen voor “De Westhoek” alsnog wordt ingetrokken. Ik heb goede gronden om aan te nemen dat wij gestuurd worden naar zekere couranten met een bepaalde strekking. Wij drinken nu in plaats van thee, aftreksel van lindenbloemen met een weinig pechofficier bij om wat kleur te geven. Koffie is nog niet clandestien te koopen doch kost dan ca. f 20,- per 1/2 kilogram.

Share
Freelance PHP Developer