oktober 6th, 2011

...now browsing by day

 

6 oktober 1941

donderdag, oktober 6th, 2011

Andermaal een rustige nacht. Overdag worden wel enkele vliegtuigen gezien.

Hoe de Duitsche militairen onder elkaar kunnen feesten illustreert het volgende: Bij landbouwer Mulders stond vorige week een varken wegende ca. 400 pond hetwelk aan de Regeering moest geleverd worden. De militairen kochten dit varken voor f 150,- (regeeringsprijs) hoewel de eigenaar bezwaar maakte tegen levering anders dan aan de regeering. De militairen zeiden dat aan hen verkocht mocht worden. De som van f 150,- was bijeen gelegd door 150 militairen aan het gasthuis is het varken j.l. zondag geslacht. Een emmer vet -vermoedelijk de reuzel- hebben de Duitschers voor f 100,- aan een burger verkocht, zoodat hen toch het varken nog slechts f 50,- koste. In één avond is dit varken door de gezamenlijke koopers verorberd. Omtrent de eetlust en eetcapaciteit der Duitsche miliatairen alsmede hun lust voor biertjes nog het volgende: Op meerdere avonden worden z.g. bieravondjes gegeven. Dan ontvangt iedere soldaat een bak bier, een bak is 24 fleschjes. Sommigen drinken op zoo’n avond méér dan een bak. Bij zoo’n hoeveelheid bier verorberden in Hotel Dolk op de Markt 30 militairen 500 eieren die de winkelier Albert Hein hen moest leveren. Hun magen zijn blijkbaar goed; hun eet- en drinklust groot.

Share
Freelance PHP Developer