oktober 10th, 2011

...now browsing by day

 

10 oktober 1941

maandag, oktober 10th, 2011

Het is alles buitengewoon rustig des daags maar ook des nachts. Gisteren, heden en morgen wordt hier de eerste collecte voor Winterhulp gehouden. Aangezien ik slechts enkele collectanten kon krijgen -op mijn oproep om collectanten in de courant, kwam niemand opdagen- en het grootste deel van Zevenbergen onbezocht blijft, heb ik noodgedwongen een zes-tal gemeente-arbeiders laten aanzeggen om heden en morgen te collecteren. De 3 of 4 collectanten die zich eerder hebben opgegeven behooren, op een of twee na, kennelijk tot de Nationaal Socialistische organisatie waartegen over de bevolking, voor 99% wellicht, afwijzend tegenover staat.

Share
Freelance PHP Developer