oktober 12th, 2011

...now browsing by day

 

12 oktober 1941

woensdag, oktober 12th, 2011

Behoudens het overtrekken van meerdere vliegtuigen was het de overige avond en heden nacht alles rustig; er is dan ook niets bijzonders te melden.

Steeds worden vele artiekelen, ondanks de z.g. prijsregeling, schaarser en duurder. Elders althans in steden kan men in de sigarenwinkels slechts 2 sigaren tegelijk koopen. In betere hotels kost een behoorlijke sigaar 60 cent. Bruine boonen kan men bij de boeren clandestien koopen voor 40 cent en hooger. Voor aardappelen eveneens clandestien gekocht betaalt men in Breda 12 cent per kilo. Ondanks de zware straffen bedreigd tegen fraudeleuze slachtingen, worden er hier en daar toch nog geslacht, vooral varkens. Vele Nederlanders redeneeren aldus; dat het vleesch anders toch naar Duitschland gaat. Nu en dan valt den crisis-ambtenaar wel iets in handen, maar ik neem aan van nog niet 1% van hetgeen in het geheim vervoerd wordt. De boeren op het platteland worden op alle tijden van dag en avond door burgers uit de steden bezocht om hen te bewegen hetzij aardappelen of graan te verkoopen. De molentjes om graan te malen, worden in het geheim gemaakt en gretig gekocht door hen die wat graan hebben kunnen bemachtigen. Van volle zoete melk, die sommigen bij een boer in hun buurt halen, schept men de room af, om deze in inmaakflesschen te karnen, wat, naar men zegt buitengewoon goed gaat; zulks om het boter tekrot wat aan te vullen.

Share
Freelance PHP Developer