oktober 13th, 2011

...now browsing by day

 

13 oktober 1941

donderdag, oktober 13th, 2011

De gansche avond van gisteren en in de afgeloopen nacht waren er veel vliegtuigen in de lucht, naar wij wel meenden te hooren van Engelsche en Duitsche nationaliteit. Door enkele inwooners is afweergeschut gehoord.

Heden om 12.25 uur ontving ik het volgende telegram:
“Verzoek opsporing en aanhouding van ten eerste twee Engelsch sprkeende personen die in de nacht van elf op twaalf october j.l. onderdak vroegen bij een boer in Barendrecht stop Vermoedelijk zijn het Engelschepiloten aangezien te zelfden tijd een Engelsch vliegtuig en twee valschermen zijn waargenomen stop Ten tweede eenige leden der bemanning van een bij Antwerpen neergeschoten Engelsch vliegtuig die de Nederlandsche grens hebben overschreden stop. Bij aanhouding onverwijld dichtsbijzijnde Duitsche instantie waarschuwen en berichten aan betrokken aussenstellenleiter Sicherheitspolizei en mij stop.”, procureur generaal fgd directeur van politie, N.J.v.Leeuwen

De eerste in deze gemeente op 9.10 en 11 october gehouden lijstcollecte voor Winterhulp heeft slechts opgebracht f 120,54 hieronder is begrepen de collecte door mij verzorgd onder de gemeente Terheijden, de z.g. Noord-bewesten de spoorlijn Breda-Hage-Zwaluwe. Vorig jaar bracht deze eerste collecte op f 517,20. De winterhulpcollecte gaan er bij veruit de meeste burgers niet in en vele vooraanstaande personen laten de aangeboden lijsten blanco passeeren. Het slechte weer van 10 en 11 october heeft ook de uitkomst nadeelig beinvloed; de collectanten waren druipnat.

Share
Freelance PHP Developer