oktober 15th, 2011

...now browsing by day

 

15 oktober 1941

zaterdag, oktober 15th, 2011

De avond van 14 op 15 oct. als mede de afgeloopen nacht waren nu weer eens erg rustig; wij hebben geen enkel vliegtuig gehoord. Of het vele regenweer de oorzaak daarvan is weten wij niet maar de rust heeft heden nacht ons goed gedaan en wij gunnen ook anderen, b.v. de bewoners van Rotterdam die rust. Nog steeds komen er uit Rotterdam inwoners naar hier om te zoeken en te vragen naar woongelegenheid, echter zonder resultaat; wij komen hier zelf nog woningen tekort.

Heden gaat van mij de dd. gisteren geteekende bekendmaking uit: vliegtuigen afkomstige of ten gevolge van oorlogshandelingen aangetroffen voorwerpen of deelen daarvan. De burgemeester van Zevenbergen vestigt met nadruk de aandacht op het volgende:

1) Alle uit vliegtuigen afkomstige of ten gevolge van oorlogshandelingen hier aangetroffen voorwerpen of deelen daarvan zijn eigendom van de Duitsche Weermacht. Hij, die zulke voorwerpen vindt en voor zich zelf behoudt of bewaart zonder daartoe bvevoegd te zijn, is strafbaar.

2) In geen geval mag het dus voorkomen dat bovenbedoelde voorwerpen door onbevoegden worden medegenomen of bewaard, of dat onbevoegden met deze voorwerpen gaan experimenteeren.

Van alle vondsten moet met den meestten spoed worden kennis gegeven aan de politie. In den toestand, waarin de voorwerpen zijn aangetroffen mag geen verandering worden gebracht.
Zevenbergen, 14 oct. 1941, de burgemeester voornoemd, w.g. J.J. v. Aken

Share
Freelance PHP Developer