oktober 16th, 2011

...now browsing by day

 

16 oktober 1941

zondag, oktober 16th, 2011

In en boven deze gemeente was het alles rustig, elders zagen wij wel zoeklichten in de lucht en hoorden wij afweergeschut of/en bominslagen. God zij dank, blijft mijn gemeente na de eerste oorlogsdagen gespaard voor bomafwerpen, althans die iets beteekenen.

Heden middag ontving ik omtrent 13 uur van den birgade commandant der marechaussee te Moerdijk de mededeeling, dat in het land van de wed. Dekkers aan de Binnen-Moerdijk in een maaiveld een gat in de grond is gevonden waar blijkbaar een niet ontplofte bom in zat van klein caliber. Hij heeft de Duitsche weermacht te Moerdijk van een en ander op de hoogte gesteld en deze heeft het aldus bevonden en zou voor opruiming zorgen. Door mijne gemeentepolitie zijn er vlaggen en een waarschuwingsbord bij geplaatst terwijl door mij, ten overvloede de Ortskommandatuur alhier van een en ander op de hoogte heb gesteld.

Share
Freelance PHP Developer