oktober 19th, 2011

...now browsing by day

 

19 oktober 1941

woensdag, oktober 19th, 2011

Bij vliegende storm is alles rustig gebleven meerdere militairen die schijnbaar over veel geld beschikken, hetzij zij dit hier ontvangen dan wel uit Duitschland toegezonden krijgen, koopen hier, in Breda of elders, vele waardevolle goederen zlefs pelsmantels enz. enz. omdie naar Duitschland te zenden. Groote pakken goederen gaan alzoo de grenzen over, zeer tot ergernis van de burgers die zulks aanzien.

Share
Freelance PHP Developer