oktober 20th, 2011

...now browsing by day

 

20 oktober 1941

donderdag, oktober 20th, 2011

Ook thans is het overdag en ook des nachts in de lucht zeer rustig; het lijkt wel of ineens alle vliegtuigen elders in dienst zijn gesteld van de oorlog. Onze nachtrust is er veel te beter om.

Thans is bekend dat in deze gemeente de buscollecte voor Winterhulp, op vrijdag 17 en zaterdag 18 dezer, heeft opgebracht de som van F 65,90 tegen F 207,10 vorig jaar. Van het bureau Notstandsbeihilfe van de Rijkscommissaris te Rotterdam, ontving ik mededeeling, dat in deze gemeente is uitgekeerd: F 23.957,25 aan 607 personen en 7 zijn afgewezen, totaal aantal aanvragen 614.

Heden nacht van 19 op 20 dezer heeft de een of andere Duitscher in de Stationstraat een 3-tal schoten gelost. De dienstdoende agent van politie heeft getracht te achterhalen wie er geschoten heeft maar kon dit niet achterhalen. Wel is er gegronde reden om te vermoeden dat een dronken officier, en wel de Orscommandant in persoon, dezer schoten heeft gelost. Deze is althans in zijn kwartier, bij G. Nelemans in de Stationstraat, omtrent dien tijd dronken aangekomen en heeft daar den boel bevuild. Zelf kwam hij ook bij de politie vragen of van de schietpartij een proces-verbaal is of wordt gemaakt, waarvoor hij verklaarde vrees te hebben. Ik heb hem laten vragen om morgen bij mij te komen; ik wil die schietpartij nader met hem bespreken.

Share
Freelance PHP Developer