oktober 23rd, 2011

...now browsing by day

 

23 oktober 1941

zondag, oktober 23rd, 2011

Ook gisteren zijn overdag enkele verkenningsvliegtuigen gezien; gisteravond zijn er meerderen gehoord. Omtrent 21 uur waren er wellicht Engelsche vliegtuigen in de lucht gezien de zoeklichten in de richting Rotterdam en het geknal van afweergeschut in die richting. Overigens was alles rustig.

Het poltie-rapport van heden nacht maakt melding van het volgende: de dienstdoende agent van politie hoorde in de late donkere avond iemand zwaar snorken onder langs de weg tegenover de vetfabriek aan de Fabrieksdijk. Bij nadere onderzoek vond hij daar een in diepen slaap verzonken Duitsch militair, zijn geweer naast hem. Hij waarschuwde de Duitsche wacht die met den agent bevond dat de slapende soldaat smoor dronken was, waarna hij opbenomen en veilig gesteld is.

Heden hadden de burgemeesters van West-Brabant resp. te Roosendaal en te Breda een bespreking met den provinciale directeur Winterhulp, de oud-militair v.der Bijl. Deze klaagde over de slechte uitkomsten der twee gehouden collecten winterhulp. Van alle kanten hoorde hij de zeer slechte medewerking en het hemis aan collectanten voor de burgemeesters. De collecten hebben in Noord-Brabant door een slechts 1/3 van vorig jaar opgebracht, zelfs zijn er drie gemeenten waar in het geheel niet gecollecteerd is. Volgens zijn meening was er maar één middel om de collecten te doen slagen, dat zou zijn het verlossende woord van het Nederlandsche Episcopaat. De directeur-generaal zou met het Episcipaat een bespreking hebben. Meerdere burgemeesters, ook ik, hebben hun bezwaren en bevindingen naar voren gebracht. Zoo heb ik gezegd de volgende collecten geen werklieden der gemeente te zullen inzetten. Anderen konden niet langer hun prestige in de grabbel gooien door de collectanten aan te zoeken die recht op de zaak afgaande, weigerden nog te collecteeren. De directeur zag ook de zaak als hopeloos in maar zeidde dat de Duitsche Overheid de Winterhulp in Nederlandsche Volksdienst willen zien slagen, desnoods vrees hij geweld in deze, welk gelweld naar onzer mening eveneens gedoemd is niets uit te halen.

Share
Freelance PHP Developer