oktober 24th, 2011

...now browsing by day

 

24 oktober 1941

maandag, oktober 24th, 2011

Noch in de avond van gisteren, noch in de afgeloopen nacht is er opmerkelijke drukte in de lucht geweest. Ook heden geduurende de dag, is er nu en dan slechts een enkel vliegtuigen gezien. Ook heden gedurende de dag, is er nu en dan slechts een enkel vliegtuigen gezien.

Ook in deze gemeente komen aangifte in van vermiste rijwielen. Heden morgen is een eerder vermist rijwiel terug gevonden tegenover de woning van den eigenaar van het gestolen rijwiel, maar ontdaan van de zeer goede banden, waarvoor schijnbaar overal zooveel rijwiel gestolen worden en waarvan de grames in het water worden gegooid, maar steeds ontdaan van de banden. Voor zoover banden nog in den handel clandestien te koop zijn, worden voor goede buitenbanden prijzen van f 90,- en f 100,- betaald.

Heden ontving ik van de arbeidsbeurs alhier de mededeeling dat wederom acht arbeiders uit deze gemeente eerder voor korter of langer tijd in Duitschland werkzaam geweest naar hier zijn teruggekeerd en hoewel dienaangaande strafmaatregelen zijn gesteld voor het vertrekken uit Duirschland anders dan met goedvinden van de Duitsche arbeidsbureaux, toch niet langer daar willen werken. De meeste geven als reden op, dat het hun voorgelegde contract niet wordt nageleefd anderen dat het eten daar te weinig en te slecht is.

Heden hadden de burgemeesters van West-Brabant een bespreking melden commissaris der provincie dr. mr. v. Rijckevorsel die zulk een bespreking hield te Breda in de voormiddag en te Roosendaal in de namiddag. Meerdere burgemeesters brachten hun moeilijkheden naar voren die zij allemaal hebben met de collecten Winterhulp. Geen der burgemeesters, die te Breda waren, heeft de noodige collectanten kunnen krijgen en overal zijn die een fiasco geworden. De commissaris kon niets anders dan aanraden, alles te doen wat mogelijk is en lsaagt men dan niet, dan kan den burgemeesters geen verwijt treffen. Voorts bracht de bespreking niet veel bijzonderheden.

Share
Freelance PHP Developer