oktober 26th, 2011

...now browsing by day

 

26 oktober 1941

woensdag, oktober 26th, 2011

Alles rustig hier.

De zondag, staat voor ons katholieken in het teeken van het feest van ‘Christus Koning’ voorafgegaan door een Triddienst in de kerk. In de preeken wed beklemtoond dat, niet tegenstaande wereldheerschers zich opwerpen en regeeren willen als verlossers van de wereld, hun zeer tijdelijke heerschappij en uitsluiting van Christius Koningschap, deze macht slechts zeer tijdelijke zijn zal, waarom de Katholieken nog meer aangespoord worden de ‘Groote Koning’ en diens leer te volgen.

Als bijzonderheid moet gemeld worden dat een landbouwer van buiten niet zijn auto naar de kerk is komen rijden met als trekkracht een paard. Het paard wordt bestuurd door de voorruit der auto heen; een vermakelijk gezicht. Mogelijk zal zulk vervoer vervolging vinden nu er geen benzine meer verkrijgbaar is.

Heden is in de R.K. kerk, vanaf den preekstoel, het verzoek tot de katholeiek inwoners gericht, om gedurende een maand een kind uit Rotterdam gratis op te nemen om deze kinderen naar Rotterdam ongeveer iedere week een bombardement moet doorstaan, van de geschikte zenuwen op verhaal te doen komen. Ook wij hebben om nog heden bereid verklaard zoo’n kind op te nemen.

Share
Freelance PHP Developer