oktober 29th, 2011

...now browsing by day

 

29 oktober 1941

zaterdag, oktober 29th, 2011

Ook heden is bij voortdurend slecht weer alles rustig in de lucht gebleven. Het weer is heden zóó slecht, dat veel arbeid er door stil valt; het regent, hagelt en meerdere buien geven sneeuw, zware vlokken sneeuw.

Heden ontving ik een hooggeplaatst Duitsch officier met den Ortskommandant en een onderofficier uit Breda die met mijn, aan de hier gevestigde ortskommandatuur gericht schrijven met het verzoek de brugbewaking, over de Mark tusschen Zevenbergen en Oudenbosch, op te heffen. Deze bewaking in 1940 op last van een Duitsche officier in Roosendaal ingesteld en steeds onderhouden door onze gemeentepolitie en de Rijkspolitie kon nu worden ingetrokken, waartoe het noodige door mij is verricht en zijn wij gelukkig van deze m.i. beslist nuttelooze bewaking af.

Share
Freelance PHP Developer